Im bardziej jesteśmy świadomi naszych potrzeb, tym lepiej

możemy o sobie stanowić i lepiej rozumieć innych

Marshall B. Rosenberg

To zdanie Marshalla Rosenberg przyświeca mojej pracy, aby świadomość kim jesteś i czego chcesz mogły dać Ci wolności wyboru, stanowienia o sobie, o relacjach, o ścieżce życiowej czy zawodowej.
 

Mam do zaoferowania kilka form wsparcia psychologicznego, w zależności na czym chcesz się skupić i jaki cel osiągnać.

 
Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to spotkania, podczas których poznajesz siebie, budujesz zrozumienie swoich uczuć, potrzeb, myśli i zachowań. Celem konsultacji jest poprawa jakości Twojego życia, rozpoznanie nieskutecznych strategii i mechanizmów, które stoją za Twoimi trudnościami oraz wzmocnienie Twoich zasobów i sprawczości.

W budowaniu mojej relacji z Tobą najważniejsze jest zapewnienie życzliwej uwagi, empatycznego słuchania, poczucia bezpieczeństwa, pełnej akceptacji, zaufania i komfortu w wyrażaniu siebie. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie, w parze lub rodzinnie, jeśli jakaś trudność występuje w relacji.

 

Ilość spotkań zależy od Ciebie. Warto jednak zaplanować minimum 10-15 spotkań. Ważna jest regularności (1 spotkanie w tygodniu). Czas trwania jednego spotkania to 50 minut. W przypadku konsultacji w parze lub rodzinnych 90 minut.

 
Coaching

Coaching oparty na potrzebach to wyjątkowy nurt w coachingu, który łączy tradycyjne narzędzia coachingowe z narzędziami komunikacji empatycznej. Dzięki takiemu połączeniu możesz dotrzeć do swoich kluczowych potrzeb i wartości. Będę towarzyszyć Ci w drodze poszukiwania energii do zmiany dzięki docieraniu do wewnętrznej motywacji. Będę Cię wspierać i poznawać to co jest dla Ciebie ważne, a Ty zyskasz większą wiedzę o sobie i poczucie pewności. Twoja uważność na własne uczucia oraz kontakt z potrzebami, będą punktem wyjścia do wyboru Twojej drogi życiowej czy zawodowej.

W coachingu zaleca się pracę przez minimum 3-4 miesiące, co oznacza około 10 sesji. Proces można wydłużyć do 6-12 miesięcy, stopniowo zwiększając odstępy między sesjami. Czas trwania jednego spotkania coachingowego to 50 minut.

 
Terapia rodzinna z dzieckiem

Porozumienie bez Przemocy daje możliwość spojrzenia na dzieci, ich emocje, zachowania (szczególnie te trudne) przez pryzmat ich potrzeb. Upraszczając można powiedzieć, że dziecko zachowuje się źle, kiedy czuje się źle, a każde zachowania dziecka jest komunikatem. Odnajdując źródła złego samooczucia dziecka można dotrzeć do energii, w której możliwa jest zmiana i zaspokojenie potrzeb, które zaowocują wzmocnieniem poczucia wartości, umiejętnościami społecznymi czy wzmocnieniem relacji rodzic - dziecko. Praca psychologiczna z dzieckiem jest również potrzebna, kiedy Twoje dziecko jest obciążone neurologicznie, genetycznie, boryka się z jakąś chorobą lub doświadenia okołoporodowe spowodowały opóźnienie w rozwoju dziecka.

W pracy z dziećmi oprócz Porozumienia bez Przemocy korzystam z innych metod wspierających ten proces np. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, System Wewnętrznej Rodziny, AAC, terapia poprzez zabawę, bajki terapeutyczne, Self-Reg, neurobiologii, teorii poliwagalnej oraz pozytywnej dyscypliny.

Praca z dzieckiem wymaga również współpracy z rodzicem/rodzicami. Spotkania z dzieckiem przeplatane są według potrzeby spotkaniem z rodzicem/rodzicami. Harmonogram ustalany jest wspólnie z rodziną, w zależności od problemu może trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.

 
Terapia wg modelu IFS

Praca według modelu IFS (Internal Family System) SWR (System Wewnętrznej Rodziny) opiera się na założeniu o wielorakości naszego umysłu. Oznacza to, że naturalnym stanem naszego umysłu jest posiadanie subosobowości, czyli części osobowości, które uaktywniają się w zależności od różnych bodźców czy sytuacji. Praca z praktykiem IFS opiera się procesie poznawania subosobowiści i nawiązywania z nimi ufnej relacji z poziomu Self (prawdziwe "Ja"), aby uzdrowić i zintegrować całą wewnętrzna rodzinę.

Celami terapii IFS jest uwolnienie Części z ich ekstremalnych ról, przywrócenie zaufania do przywództwa Self, uzyskanie w życiu codziennym harmonii, równowagi oraz dobrostanu psychicznego. Z mojej strony otrzymasz facylitację procesu z pełną ciekawością, otwartością, akceptacją i uznaniem Twoich myśli, uczuć, potrzeb czy innych oznak Części. Proces polega na skupieniu się na swoim wnętrzu i poznawaniu Części poprzez dialog, odczucia, obrazy, myśli, uczucia z zachowaniem szacunku dla tempa i potrzeb Twoich Części.

Ilość spotkań zależy od Twoich indywidualych potrzeb i celów.  Możesz traktować terpię IFS jako drogę do samorozwoju lub proces uzdrawiania swoich trudnych doświadczeń z przeszłości czy trudności, których doświadczas obecnie.  Czas sesji IFS to 50-75 minut.