top of page


To jak odnosimy się w wewnętrznym świecie,
będzie jak odnosimy się na zewnątrz.
To jest równolgłę.

​Richard Schwartz

Terapia IFS
Terapia IFS

Terapia według modelu IFS (ang. Internal Family Systems / pol. System Wewnętrznej Rodziny SWR) to sposób na zrozumienie Twoich przeżyć i wewnętrznego doświadczenia oraz pomoc w jego transformacji i uzdrowieniu. IFS jest metodą skuteczną w pracy z traumą, opartą na dowodach. Opiera się na założeniu o wielorakości umysłu, jako naturalnym i zdrowym stanie naszej psychiki. Zakłada również, że każdy człowiek ma dostęp do energii Ja (Self), która wie jak leczyć, pomagać i uzdrawiać. ​Moja rola jako terapeutki IFS polega na prowadzeniu Cię i pomaganiu w oddzieleniu się od Twoich części i uzyskaniu dostępu do Self, ponieważ to Self z współczuciem, miłością czy odwagą może połączyć się z każdą częścią i jej pomóc. W procesie terapeutycznym nawiązujesz kontakt z częściami i prowadzisz wewnętrzne dialogi z moim wsparciem.

 

Istnieje kilka rodzajów części, które pełnią ważne role. Części, które wydają się pełnić ochronne, kierownicze role, nazywane są menedżerami. Wygnańcy to te części, które noszą emocje, wspomnienia lub doznania cielesne z doświadczeń bycia zranionym, poniżonym, zawstydzonym lub przestraszonym w przeszłości. Kolejna grupa części aktywuje się, gdy któryś z wygnańców może przytłoczyć Cię swoimi skrajnymi uczuciami lub sprawić, że będziesz podatny/a na ponowne zranienie. Te części to strażacy. ​

 

Jestem pewien, że doświadczyłeś/aś momentów wewnętrznych dialogów ze swoją częścią krytyczną lub perfekcjonistyczną lub miałeś/aś dialog dotyczący dylematu – to przykłady naszych części. Wszystkie części są dobre, wartościowe i mają pozytywną intencję, mimo że możemy postrzegać je jako naszych wrogów, ponieważ efektem ich ról może być uzależnienia, depresja, lęk, stres, zaburzenia różnego rodzaju.

 

IFS jest podejściem, które postrzega zaburzenia jako przejaw skrajnych ról niektórych części i dostrzega ogromną traumę za nimi. Bardzo ważne jest, aby rozpoznawać, akceptować i pracować z wszystkimi różnymi częściami, zamiast je ignorować, walczyć z nimi, osądzać lub próbować się ich pozbyć. Chęć nawiązania kontaktu i pomocy swoim zranionym częściom prowadzi do budowania pozytywnej relacji i wnosi więcej spokoju, jasności i harmonii do twojego życia - wewnątrz jak i na zewnątrz.

 

Ilość spotkań zależy od Twoich indywidualych potrzeb i celów.  Możesz traktować terpię IFS jako drogę do samorozwoju lub proces uzdrawiania swoich trudnych doświadczeń z przeszłości czy trudności, których doświadczasz obecnie.  Czas sesji IFS to 50-75 minut.

Konsultacje
Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to spotkania, podczas których poznajesz siebie, budujesz zrozumienie swoich uczuć, potrzeb, myśli i zachowań. Celem konsultacji jest poprawa jakości Twojego życia, rozpoznanie nieskutecznych strategii i mechanizmów, które stoją za Twoimi trudnościami oraz wzmocnienie Twoich zasobów i sprawczości.

W budowaniu mojej relacji z Tobą najważniejsze jest zapewnienie życzliwej uwagi, empatycznego słuchania, poczucia bezpieczeństwa, pełnej akceptacji, zaufania i komfortu w wyrażaniu siebie. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie, w parze lub rodzinnie, jeśli jakaś trudność występuje w relacji.

 

Ilość spotkań zależy od Ciebie. Warto jednak zaplanować minimum 10-15 spotkań. Ważna jest regularności (1 spotkanie w tygodniu). Czas trwania jednego spotkania to 50 - 60 minut. W przypadku konsultacji w parze lub rodzinnych 90 minut.

Coaching oparty na potrzebach
coaching

Coaching oparty na potrzebach to wyjątkowy nurt w coachingu, który łączy tradycyjne narzędzia coachingowe z narzędziami komunikacji empatycznej. Dzięki takiemu połączeniu możesz dotrzeć do swoich kluczowych potrzeb i wartości. Będę towarzyszyć Ci w drodze poszukiwania energii do zmiany dzięki docieraniu do wewnętrznej motywacji. Będę Cię wspierać i poznawać to co jest dla Ciebie ważne, a Ty zyskasz większą wiedzę o sobie i poczucie pewności. Twoja uważność na własne uczucia oraz kontakt z potrzebami, będą punktem wyjścia do wyboru Twojej drogi życiowej czy zawodowej.

W coachingu zaleca się pracę przez minimum 3-4 miesiące, co oznacza około 10 sesji. Proces można wydłużyć do 6-12 miesięcy, stopniowo zwiększając odstępy między sesjami. Czas trwania jednego spotkania coachingowego to 50 - 60  minut.

Terapia dzieci
Wsparcie dla rodzin

Porozumienie bez Przemocy oraz IFS dają możliwość spojrzenia na dzieci, ich emocje, zachowania (szczególnie te trudne) przez pryzmat ich potrzeb. Upraszczając można powiedzieć, że dziecko zachowuje się źle, kiedy czuje się źle, a każde zachowania dziecka jest komunikatem. Odnajdując źródła złego samooczucia dziecka można dotrzeć do energii, w której możliwa jest zmiana i zaspokojenie potrzeb, które zaowocują wzmocnieniem poczucia wartości, umiejętnościami społecznymi czy wzmocnieniem relacji rodzic - dziecko. Praca psychologiczna z dzieckiem jest również potrzebna, kiedy Twoje dziecko jest obciążone neurologicznie, genetycznie, boryka się z jakąś chorobą lub doświadczenia okołoporodowe spowodowały opóźnienie w rozwoju.

W pracy z dziećmi oprócz Porozumienia bez Przemocy korzystam z innych metod wspierających ten proces np. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, System Wewnętrznej Rodziny, AAC, terapia poprzez zabawę, bajki terapeutyczne, Self-Reg, neurobiologii, teorii poliwagalnej oraz pozytywnej dyscypliny.

Praca z dzieckiem wymaga również współpracy z rodzicem/rodzicami. Spotkania z dzieckiem przeplatane są według potrzeby spotkaniem z rodzicem/rodzicami. Harmonogram ustalany jest wspólnie z rodziną, w zależności od problemu może trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.

bottom of page